Dokumentaatio

Luotettava dokumentaatio on kilpailukyvyn ja kannattavan toiminnan edellytys. Yritykselle elintärkeiden tietojen sekä tuotteiden dokumentaatio on tärkeää, koska ne takaavat tietotaidon säilymisen yrityksessä, vaikka henkilökunta vaihtuisikin. Laadukas dokumentaatio toimii tehokkaan ja vakuuttavan myynnin apuvälineenä ja takaa tuotteiden oikeanlaisen käytön. Dokumentaatio on tärkeää asiakkaillemme, koska sillä määritellään mm. laatujärjestelmät, CE merkintä sekä konedirektiivit.

Dokumentaatiopalveluihimme kuuluu tuotekirjallisuus esim. käyttöohjeet, varaosaluettelot sekä huolto- ja asennusohjeet sekä korjaamokäsikirjat.

Dokumentointi voidaan toteuttaa osana isompaa toimituskokonaisuutta tai yksittäisenä palveluna.

Referenssi

Käyttöohjekirja Amomaticille

Projektin lähtökohtana oli tuottaa käyttöohjekirjallisuutta asiakkaalle, jonka ydintoimintaa on asfalttiasemakokonaisuuksien toimittaminen, käyttöön liittyvät sähköiset järjestelmät, huolto ja asfaltinvalmistusprosessien syvä tuntemus.

Asfalttiasemille tehtiin CE merkityt käyttöohjekirjat modulikohtaisesti – osa dokumentaatiosta nojasi vanhaan ohjekirjallisuuteen, joka oli jo hieman vanhentunutta, ja uusimpiin kokonaisuuksiin, kuten uuteen AmoControl ohjausjärjestelmään piti dokumentointi aloittaa nollasta. Ehdoton vaatimus on tehokas kielenkäyttö, selkeys sekä tietysti faktojen oikeellisuus.

Dokumentaatioprojekteissa tulee taata aukoton ohjeistus, joka ei jätä varaa tulkinnalle. Asiakkaan toiveista riippuen faktaa voidaan tukea myös visuaalisella ilmeellä ja eri sidosryhmien huomioonottamisella tarvittavalla tavalla. Käyttöohjeistus toimii suoraan asiakasrajapinnassa, koska dokumentit toimitetaan tuotekokonaisuuden toimituksen yhteydessä loppuasiakkaalle.