Our products

Tuotteet

Tuotteisiimme kuuluu mm. ponttonilaitteet kuten php ja bbi. Laitteet spesifioidaan asiakastarpeen mukaan. Erityisosaamisemme on ponttonisiltakaluston käsittelylaitteiston tuntemus.  Tätä tietämystä haluamme myös hyödyntää kansainvälisesti.

Tuotteet

  • Ponttonin käsittelylaite
  • Maanlujituslaite
  • Putkinipun käsittelylaite